Liity jäseneksi

 

 

Kokoomus on vahva arvopuolue, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti.

 

Kokoomus on seuraavia asioita:

  • arvopuolue
  • uudistaja
  • perusturvan ja oppimisen puolustaja
  • perinteiden säilyttäjä


Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa paremminvointivaltiota, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta.

Kokoomuksessa uskotaan, että ihmisellä on vapautta yhtä paljon kuin vastuuta. On myös tärkeää, että ihminen saa itse valita minkälaista elämää hän elää ja että hän voi eri tavoin pyrkiä löytämään paikkansa työssä ja elämässä. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja sitä, että ihmiset voivat oikeasti olla mukana päättämässä yhteisistä asioista.

Kokoomuksessa ollaan arvokysymyksistä sitä mieltä, että ihmisten omatunnolla on suuri merkitys ja että on tärkeää, että meillä on monia, erilaisia arvoja. On tärkeää, että ihmiset voivat vapaasti ajatella ja elää elämäänsä itsenäisesti, ja että vähemmistöjen oikeuksista pidetään huolta. Kokoomuksessa uskotaan, että ihmisillä pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet, ja mahdollisuus valita itse. Yksilöt tekevät päätöksiä ja valintoja yhteiskunnassa.


Kokoomus on paljon muutakin kuin kansanedustajamme, ministerimme ja meppimme – me olemme kansanliike. Meitä on Suomessa yli 41 000 Hangosta Utsjoelle. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla tavallamme. Kokoomus on aatteellinen harrastus, jonka parissa opitaan aina jotain uutta! Toisille tämä tarkoittaa kokouksissa vaikuttamista ja toisille talkootunteja torilla kansalaisten parissa.

Kokoomus on kansainvälinen puolue, joka haluaa muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Tuemme demokratiaa, ihmisoikeuksien toteutumista ja vapaata markkinataloutta kansainvälisten suhteiden kautta eri valtiossa ja kansainvälisissä yhteisöissä. Olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta, ruuan ja puhtaan veden riittävyydestä sekä ympäristön puhtaudesta.

Kokoomus tekee aktiivista työtä avoimemman, kansainvälisemmän ja menestyvämmän Suomen eteen. Euroopan yhdentyminen on tuonut enemmän hyvää kuin huonoa, vaikka se saattaa välillä unohtua. Vahva EU on jokaisen suomalaisen etu. Siksi Kokoomus haluaa määrätietoisesti kehittää EU:ta suomalaisten kannalta järkevään suuntaan

Lue lisää periaateohjelmasta.

 

Hollolan Kokoomukseen kuuluu yli 100 jäsentä. Tule mukaan!

 

http://liitykokoomukseen.fi/KOK/liity/657